KONTAKT ZAPRENUMERUJ

FENG SHUI

Czym architektura Wastu Maharishiego różni się od Feng Shui?

Historyczne rodowody zarówno Feng Shui, jak i Wastu dowodzą, że Feng Shui pochodzi z wiedzy Wastu, w ten sam sposób, jak buddyzm i niektóre chińskie techniki malarskie powstałe w Indiach. Uważa się, że ten antyczny system architektoniczny dotarł tam z Indii przez Azję Wschodnią.

Istnieje wiele szkół Feng Shui. W niektórych z nich podstawowe zasady Feng Shui – takie jak rozmieszczenie pokoi, orientacja budynku i wpływ pobliskich obiektów środowiska naturalnego – mają wyraźny związek z zasadami znajdującymi się w architekturze wedyjskiej. To wskazuje na autentyzm zachowania tradycji, którą Feng Shui wywodzi z Wastu.

Jednak w wielu szkołach Feng Shui istnieje wiele sprzeczności. Niektóre szkoły Feng Shui utrzymują, że najlepsze jest na przykład południowe wejście. Jest to przeciwne wiedzy i teorii Wastu Maharishiego, która podkreśla, że wejście południowe jest najbardziej szkodliwe dla jakości życia. Pewność tego rozumienia została też potwierdzona przez najnowsze badania statystyczne.

Uważa się, że niespójności stwierdzone w wielu szkołach Feng Shui spowodowane były utratą wiedzy i w następstwie brakiem jej związku z Prawem Naturalnym. Tak się nieuchronnie dzieje wraz z upływem czasu. Ponieważ starożytna wiedza architektury wedyjskiej była przenoszona z miejsca na miejsce, z pokolenia na pokolenie, jasne jest, że dokonywano też modyfikacji, które nie opierały się już na najgłębszym poziomie Prawa Naturalnego.

Na szczęście Maharishi Mahesh Yogi przywrócił Wastu do stanu kompletności poprzez systematyczną i skrupulatną weryfikację zachowanych tradycji architektury wedyjskiej w Indiach, jak również rozumienie starożytnych tekstów wedyjskich. W rezultacie najbardziej skuteczny i kompletny system architektury wedyjskiej, oparty na pełnej wartości Prawa Naturalnego ponownie stał się dostępny.