KONTAKT ZAPRENUMERUJ

KORZYŚCI

Teksty wedyjskie donoszą, że życie w Wastu prowadzi do następujących pozytywnych efektów:

• Dobre zdrowie, Zasobność i szczęście dla każdego.

• Zwiększona pomyślność, dobra reputacja.

• Dobrobyt i obfitość.

• Trwały spokój i dobre samopoczucie.

• Zwiększona kreatywność i sukces.

• Harmonijne relacje i duży komfort.

• Spójne myślenie i trafne podejmowanie decyzji.

• Brak problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

• Wsparcie natury we wszystkich obszarach życia, także w życiu codziennym.

• Spełnienie wszystkich pragnień.

• Zwycięstwo nad przeciwnościami.

• Długowieczność i spełnienie.

Potwierdzając powyższe korzyści ludzie, którzy żyją i pracują w Wastu Maharishiego, donoszą że:

• myślą jaśniej i kreatywniej.

• podejmują lepsze decyzje

• czują się szczęśliwsi i zdrowsi

• są bardziej czujni i wypoczęci w ciągu dnia

• mają bardziej spokojny i odświeżający sen

• mają więcej energii i są mniej zmęczeni

• odczuwają mniejszy stres i większy spokój ducha

• czują się bezpiecznie w swoim domu

Zgodnie ze znajomością Architektury Wastu Maharishiego, domy i biura budowane niezgodnie z prawem naturalnym mogą powodować problemy:

• lęki, depresje

• choroby, choroby chroniczne

• utrata kreatywności

• pech, straty finansowe

• przeszkody dla postępu i sukcesu

• dysharmonia w relacjach, rozpad rodziny

• zachowania antyspołeczne, a nawet tendencje kryminalne

Ważne negatywne skutki niewłaściwie zbudowanych domów to:

• Wypadki i nagła śmierć

• Pogorszenie relacji rodzinnych i wielkie nieszczęścia

• Niepokój i ciągły strach

• Katastrofy i udręki psychiczne

• Wrogość i kłótnie, tendencje kryminalne

• Problemy kobiece

• Słabość, złe zdrowie, choroby przewlekłe

• Brak kreatywności, otępienie, ciągłe zmęczenie

• Brak pieniędzy, straty finansowe, brak sukcesu pomimo usilnych starań

• Niepokój psychiczny, brak spokoju umysłu