KONTAKT ZAPRENUMERUJ

Planowanie Miast

Planowanie Miast zgodnie z Regułami Wedyjskimi Maharishiego

Tworzenie zdrowych miast-ogrodów
na zasadach zrównoważonego rozwoju

Planowanie miejskie i projektowanie urbanistyczne muszą przynosić coś więcej niż tylko zapewnienie równowagi ekonomicznej, ekologicznej i środowiskowej.

Zrównoważone miasto powinno być miastem, w którym wszyscy są szczęśliwi, zdrowi, bogaci i mądrzy. Tylko miasto wolne od zanieczyszczeń, hałasu i stresu. Miasto zaprojektowane jako holistyczna struktura w harmonii prawem naturalnym w całości, w którym indywidualne życie płynie z ewolucyjnym strumieniem energii i inteligencji, jest naprawdę trwałe. Zrównoważony rozwój winien obejmować zarówno środowisko, jak i życie indywidualne. Oznacza to, że takie miasto jest zasadniczo wolne od problemów, przestępczości i cierpienia.

Instytut planowania miast wedyjskich

Unikalna specjalność Instytutu Planowania Miast Wedyjskich obejmuje podstawy zrównoważonego rozwoju – planowania, projektowania i budowania w harmonii z prawem naturalnym. Oferuje on technologie projektowania społeczności i miast wolnych od cierpienia i przestępczości, gdzie życie jest pomyślne i szczęśliwe. W rzeczywistości takie społeczności są niezwyciężalne – eliminując niszczące wpływy zarówno ze strony społeczeństwa, jak i sił natury. Wyraźnie zauważalne korzystne wyniki tego podejścia odczuło wiele osób na wszystkich kontynentach.

Rada Instytutu jest świetnym zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, którzy wdrożyli zasady planowania i Architektury Wedyjskiej Maharishiego wraz z różnymi elementami technologii zrównoważonego rozwoju. Stworzyli zielone Domy Przynoszące Fortunę i piękne projekty Miast Ogrodów w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
Więcej informacji znajdziemy na stronie Instytutu (w języku angielskim) www.VedicCityPlanning.com

Efekt Meissnera: Zasady dlaczego budynki i społeczności Wastu Maharishiego tworzą stan niezwyciężaloności

Efekt Meissnera jest zjawiskiem fizyki kwantowej. Definiuje on zdolność systemu do opierania się zaburzeniom poprzez spójne, kolektywne funkcjonowanie jego części.

Efekt Meissnera stanowi analogię wyjaśniającą w jaki sposób zespoły Domów Tworzących Fortunę mogłyby zapewnić spójne i ochronne środowisko. Osiedla projektowane są tak, aby wszystkie części mogły funkcjonować koherentnie w powiązaniu zarówno weewnątrz, jak i z całą strukturą miasta.

Ta spójność ma dwa podstawowe skutki. Generuje porządek, harmonię i szczęście dla swoich mieszkańców. Chroni ich również, opierając się przenikaniu szkodliwych i negatywnych wpływów z zewnątrz. WIĘCEJ

Efekt Meissnera

Przykład niezwyciężalnoności w kwantowej fizyce nadprzewodnictwa


Zwykły przewodnik
W zwykłym przewodniku elektryczności niespójne, nieuporządkowane elektrony umożliwiają penetrację obszaru przez zewnętrzne pole magnetyczne.

Nadprzewodnik
W nadprzewodniku spójne wspólne funkcjonowanie elektronów spontanicznie odsuwa zewnętrzne pole magnetyczne i utrzymuje nieprzenikniony status.

Efekt Wastu Maharishiego

Przykład niezwyciężalności poprzez zespół Domów Tworzących Fortunę i stanowiących razem społeczność miast ogrodów.


Zwykłe miasto
W zwykłym budynku i mieście niewłaściwa orientacja, niewłaściwe proporcje, rozmieszczenie pomieszczeń i materiały budowlane prowadzą do niepomyślnych i szkodliwych wpływów na mieszkańców.

Budynki i miasta Wastu Maharishiego
Wewnętrzna uporządkowana struktura budynku, społeczności i miasta Wastu Maharishiego przeciwdziała przenikaniu negatywnych wpływów do budynku.
Pozwala także na samo-naprawczy mechanizm, który funkcjonuje podobnie jak w zdrowym organizmie.

Efekt Meissnera ma zatem bezpośrednie odniesienie w planowanych społecznościach wedyjskich Maharishiego. W takich miastach wszystkie budynki są strukturami Wastu Maharishiego. Drogi biegną w kierunkach północ-południe i wschód-zachód, zgodnie z siłami kosmicznymi i miasto jest zorganizowane wokół centralnego placu. Te elementy projektu wzbogacają życie miasta o ewolucyjną moc Prawa Naturalnego, tworząc porządek, harmonię i koherencję wśród wszystkich jego mieszkańców.

“Moje doświadczenie jest takie, że mój dom jest całkowicie bezpiecznym schronieniem, sanktuarium czystości, spokoju i szczęścia. Czuję, że mój dom chroni mnie nie tylko wtedy, gdy jestem w nim, ale nawet kiedy jestem z dala od niego.WIĘCEJ