KONTAKT ZAPRENUMERUJ

about_maharishi

Ponieważ życie indywidualne ma kosmiczny charakter, wszystko w życiu powinno być w pełnej harmonii z Życiem Kosmicznym. Wedyjska Architektura Maharishiego oferuje wymiary, formuły planowania i zasady orientacji budynków. Stwarzają one kosmiczną harmonię i podtrzymują spokój, sukces i zdrowie każdego mieszkańca. Oznacza to codzienne życie w zgodzie z prawem naturalnym – codzienne życie prowadzące w kierunku rozwoju.”   Maharishi Mahesh Yogi

Maharishi Mahesh Yogi or Architekturze Maharishi Vastu

Zasady architektury Wastu Maharishiego

Architektura Wastu Maharishiego zapewnia pozytywny wpływ budynków i osiedli na mieszkańców. Wynika to z kilku kluczowych zasad Wedyjskich opartych na prawie naturalnym:

1. Prawidłowy kierunek: Orientacja budynku wywiera wyraźny, łatwo wymierny wpływ na jakość życia jego mieszkańców. Energia słońca jest najbardziej ożywiająca podczas wschodu. Budynki mające elewację skierowaną na wschód przynoszą swym mieszkańcom większe korzyści dla zdrowia i większy sukces.  Więcej

Mózg jest wrażliwy na orientację i reaguje pozytywnie na wpływ wschodzącego słońca. Kiedy patrzy się na Wschód, fizjologia mózgu funkcjonuje inaczej, niż gdy patrzy się na Północ, Południe czy Zachód. Ta naturalna tendencja mózgu do funkcjonowania w odniesieniu do kierunku pokazuje, że reguły Architektury Wedyjskiej są tożsame z prawami, które kierują dynamiką struktur Wszechświata. Leżą one u podstaw indywidualnych i kosmicznych wartości podtrzymujących porządek we Wszechświecie.

Domy Wastu Maharishigo są zestrojone z kardynalnymi stronami świata przynosząc korzystne skutki takie jak dobre zdrowie, zamożność i spełnienie. Szczególnie budynki ze wschodnimi wejściami dają najbardziej pomyślne efekty. Nieprawidłowo zorientowane domy mogą powodować uleganie lękom, ubóstwo, problemy, brak powodzenia i przewlekłe choroby. Badania medyczne i statystyczne potwierdzają wpływ orientacji na nasze zdrowie i dobrobyt.

Z ośmiu możliwych kierunków (czterech głównych i czterech pośrednich), tylko dwa kierunki – wschód i północ – wywołują jedynie pomyślne wpływy. Oznacza to, że w każdym istniejącym mieście na ziemi co najmniej 75% budynków ma niekorzystną orientację i przyczynia się do złego stanu zdrowia i wszystkich innych problemów społecznych. Aby poprawić jakość naszego życia, takie niewłaściwe planowanie i budowanie powinny być skorygowane.

Różne wpływy orientacji na budynki

Każdy może sam ocenić swój dom i miejsce pracy według tych uniwersalnych efektów opisanych w starożytnych tekstach architektury wedyjskiej.

2. Prawidłowe rozmieszczenie pokoi: Słońce wędrując po niebie wytwarza różne jakości energii. Domy Wastu Maharishiego są tak zaprojektowane aby nasze zróżnicowane działania w poszczególnych pokojach były zharmonizowane z odpowiednimi jakościami energii słońca.  Więcej 

Najsilniejszy wpływ prawa naturalnego na ziemię pochodzi od słońca. Wędrując po niebie, słońce wytwarza różne jakości energii. Domy powinny być zaprojektowane tak, aby różne oddziaływanie słońca odpowiadało określonej funkcji i aktywności w każdym pokoju. W ten sposób prawo naturalne będzie wspierać każdy aspekt naszej codziennej działalności. W każdym domu jest idealne miejsce na pokój dzienny, kuchnię, pokój do medytacji, gabinet itp.

Kiedy te prawa natury są właściwie zastosowane, wtedy dla przykładu, wchodząc wejdzie do gabinetu, poczuje się wyostrzenie umysłu, w salonie poczuje się towarzysko, a kiedy wejdzie się do pokoju medytacyjnego, umysł w naturalny sposób uspokoi się i zwróci do wewnątrz, aby cieszyć się zaletami medytacji.

Wedyjska Architektura Maharishiego stosuje te zasady prawidłowego rozmieszczenia funkcji, aby zapewnić każdemu aspektowi codziennej działalności w domu lub biurze zgodność z prawem naturalnym.

 

3. Prawidłowe proporcje: Proporcje to klucz do struktur zaprojektowanych idealnie przez przyrodę. Odpowiednie proporcje i wymiary w budynkach wzmacniają korelację naszej indywidualnej inteligencji z Inteligencją Kosmiczną. Więcej 

Kiedy projektuje się dom, wymiary budynku są obliczane przy użyciu starożytnych formuł matematycznych Vastu Vidya dotyczących architektury Sthapatya Wedy Maharishiego. Te wedyjskie matematyczne wzory uwzględniają, oprócz innych czynników, związek właściciela domu ze słońcem, księżycem, planetami i gwiazdami. Ma to zapewnić doskonały rezonans i harmonię między kosmicznymi strukturami i wszystkimi elementami domu.

about_proportions

 

4. Naturalne i nietoksyczne materiały i energia słoneczna: Ważnym elementem architektury Wedyjskiej Maharishiego jest budowanie w sposób zrównoważony z naturalnych, nietoksycznych materiałów odpowiednich do lokalnych warunków klimatycznych. Obejmuje to użycie materiałów takich jak drewno, cegła, sprasowane bloki ziemne, a także naturalne wykończenia, takie jak gliniane tynki, marmur, płytki ceramiczne, naturalne włókna na dywany, zasłony i meble oraz zdrowe, naturalne, nietoksyczne farby i kleje. Więcej

Ważnym elementem architektury wedyjskiej Maharishiego jest budowanie w sposób zrównoważony, z naturalnych, nietoksycznych materiałów odpowiednich do lokalnych warunków klimatycznych. Obejmuje to użycie materiałów takich jak drewno, cegła, bloki sprasowanej ziemi, a także naturalne wykończenia, takie jak gliniane tynki, marmur, płytki ceramiczne, naturalne materiały na dywany, zasłony i meble oraz zdrowe, naturalne, nietoksyczne farby i kleje. Więcej

Domó1)w wedyjskich nie buduje się w pobliżu szkodliwych pól elektromagnetycznych emitowanych przez linie wysokiego napięcia i wieże nadajników fal ultrakrótkich. Zaleca się specjalne środki ostrożności, w tym ekranowanie wszystkich przewodów elektrycznych w domu, w celu zabezpieczenia się przed promieniowaniem pola elektromagnetycznego. Najlepiej aby wszystkie materiały i urządzenia w Wastu Maharishiego były naturalne i zdrowe.

Coraz więcej domów Wastu Maharishiego jest budowanych przy pomocy technologii zrównoważonych,przyjaznych dla środowiska, które w większym stopniu dostosowują budynki do prawa naturalnego. Obejmuje to rosnącą liczbę budynków o małej lub zerowej emisji dwutlenku węgla. Stosowane są w nich takie technologie jak solarne podgrzewanie wody, panele fotowoltaiczne, energia geotermalna, wykorzystanie światła dziennego i zbieranie wód opadowych.

5. Wastu Maharishiego bierze pod uwagę również inne ważne wpływy takie jak:

  • Kierunek spadku terenu
  • Kształt działki
  • Nieprzysłonięty wschód słońca
  • Wpływ otoczenia, umiejscowienie wody
  • Sprzyjający czas działania.

Specialne elementy budynków Wastu Maharishiego

Budynki Wastu Maharishiego posiadają unikalne cechy. Więcej 

Brahmasthan Wiele struktur w naturze posiada ciche centrum-zalążek wokół którego rozwija się inteligencja i aktywność całej struktury. Dostrzeżemy to w strukturze galaktyk, w systemie słonecznym, komórkach i atomach. To centrum nazywa się Brahmastan lub miejsce gdzie rezyduje pełnia. (Znajdziemy tu wszystkie elementy całej struktury w zalążku).Jak każda taka struktura w naturze, także Fortune-Creating Building (Dom Przynoszący Szczęście) posiada Brahmastan. Dzięki temu elementowi budynek przeistacza się w holistyczną strukturę Prawa Naturalnego.
Miasta i kraje zaprojektowane zgodnie z architekturą Wedyjską Maharishiego także mają Brahmastan aby każdy z mieszkańców łączył się z pełnią charakteryzującą Życie Kosmiczne.

Ogrodzenie Wastu — Ponieważ budynki Wastu Maharishigo są projektowane tak, by uzyskać harmonię z całym Wszechświatem, wpływ budynku rozprzestrzenia się naturalnie na działkę. Działka wzmacnia bezpieczeństwo i harmonię na zewnątrz budynku. Ogrodzenie Wastu i furtka zaznaczają teren tego oddziaływania. Ich proporcje i wymiary dostosowane są do starożytnych formuł Sthapatyawedy.

Kalash — Kalasz – to element o formie Wedyjskiej, instaluje się go na dachu domu, jako znak Architektury Wedyjskiej Maharishiego. Słowo „kalasz” w sanskrycie oznacza naczynie. Kalasz symbolizuje powiązanie budynku z kosmosem.