KONTAKT ZAPRENUMERUJ

BADANIA

Kluczowym elementem architektury wedyjskiej jest zrozumienie, że ludzki mózg jest wrażliwy na orientację, najlepiej na wschód – w kierunku wschodzącego słońca.

Badacze mózgu odkryli, że w mózgowe neurony „lokalizacji” dostarczają informacji o orientacji ciała. W szczególności badania mózgu dotyczące orientacji, nawigacji i lokalizacji pokazują, że neurony pnia mózgu reagują w różny sposób, w zależności od ukierunkowania ciała.

Ta naturalna tendencja mózgu do funkcjonowania w odniesieniu do kierunku odzwierciedla zasady Maharishi Wastu, które wywodzą się z tekstów wedyjskich. Teksty te wyjaśniają dynamikę tworzenia, która leży u podstaw wszystkich wartości indywidualnych i kosmicznych, i podtrzymują porządek we wszechświecie.

W taki sposób budynek Maharishi Wastu wpływa pozytywnie na funkcjonowanie mózgu, a tym samym prowadzi do lepszego zdrowia, sukcesu i dobrego samopoczucia.

Badania naukowe w Maharishi Vedic Architecture

Podsumowanie badań

Wyniki badań jakości życia Więcej

Czy ludzie mieszkający w Maharishi Wastu uważają, że to działa?

Znany i szeroko publikowany badacz-socjolog zainteresował się efektami Wastu, wysłał więc do kilkuset mieszkańców domów Maharishi Wastu ankietą mierzącą jakość życia. Wyniki ankiety są przekonujące. W dużej mierze uwiarygodniają przewidywania Maharishiego, że życie w tych domach wytworzy efekt dobrego zdrowia, szczęścia, harmonii rodzinnej i rozwoju do oświecenia. Wykazują one wyjątkową skuteczność odrodzonych przez Maharishiego wedyjskich zasad Wastu.