KONTAKT ZAPRENUMERUJ

Źródła architektury Maharishi Vastu

Architektura Wastu jest najstarszym i najbardziej usystematyzowanym przekazem wśród światowych systemów architektonicznych.

Informacje o architekturze Wastu pochodzą z Manasary i Maya Mata oraz innych starożytnych tekstów sanskryckich, które opisują wiedzę (Wedę) o ustanawianiu formy (Sthapatja). Teksty te odnoszą się do wszystkich stworzonych struktur, naturalnych i stworzonych przez człowieka, a ich głównym zastosowaniem jest obszar architektury i projektowania społecznego.

Większość wiedzy na temat architektury Wastu – lub po prostu Wastu – do niedawna była rozczłonkowana lub utracona. Maharishi Mahesh Yogi, założyciel ogólnoświatowego programu Transcendentalnej Medytacji, współpracował z czołowymi ekspertami Sthapatja Wedy w Indiach, aby odtworzyć tę ponadczasową wiedzę dla świata. Poprzez usystematyzowany przegląd oraz ocenę wszystkich jej elementów, Maharishi ujednolicił i przywrócił architekturę Wastu do stanu jej kompletności.

Dlatego system, który odtworzył, jest nazywany architekturą Sthapatja Wedy Maharishiego, Architekturą Wastu Maharishiego lub prościej Maharishi Wastu. Dodanie imienia Maharishi wynika z szacunku dla Maharishiego Mahesh Yogi, który ożywił najstarszy system wiedzy ludzkości, czterdzieści członów Wedy i literatury wedyjskiej i przywrócił je do pełni.

Sthapatya Veda jest przez wielu uważana także za źródło wschodnioazjatyckiego systemu geomancji Feng Shui.
« Po przeprowadzce do mojego pierwszego Domu Tworzącego Fortunę, zauważyłem, że mam głębszy sen, nie budząc się w nocy. Moje myślenie stało się jaśniejsze dla lepszych wyborów w biznesie i życiu osobistym. » Więcej

Efekt Meissnera: Ocena dlaczego budynki Wastu Maharishiego stwarzają efekt niezwyciężalności

Efekt Meissnera jest zjawiskiem w fizyce kwantowej. Pokazuje on, że zdolność systemu do opierania się zaburzeniom opiera się na spójnym, kolektywnym funkcjonowaniu jego części.

Efekt Meissnera przypomina, w jaki sposób Budynki Tworzące Fortunę zapewniają spójne i bezpieczne środowisko. Są one zaprojektowane tak, aby wszystkie części mogły tworzyć spójność zarówno pomiędzy sobą, jak też z całą strukturą.

Ta spójność ma dwa podstawowe skutki. Generuje porządek, harmonię i szczęście dla swoich mieszkańców. Chroni ich również, opierając się przenikaniu szkodliwych i negatywnych wpływów. Więcej

Efekt Meissnera

Przykład niezwyciężalności w kwantowej fizyce nadprzewodnictwa Zwykły przewodnik

Zwykły przewodnik
W zwykłym przewodniku elektrycznym elektrony krążą niespójnie, w stanie nieuporządkowanym umożliwiając penetrację zewnętrznego pola magnetycznego.

Nadprzewodnik
W nadprzewodniku spójne wspólne funkcjonowanie elektronów spontanicznie usuwa zewnętrzne pole magnetyczne i utrzymuje ich nieprzenikniony status.

Efekt Wastu Maharishiego

Wizja niezwyciężalności poprzez Domy Tworzące Fortunę

Zwyczajny budynek
W zwykłym budynku niewłaściwa orientacja, proporcje, rozmieszczenie pomieszczeń i materiały budowlane prowadzą do niepomyślnych i szkodliwych wpływów na ich mieszkańców.

Domy Tworzące Fortunę
Wewnętrzna uporządkowana struktura budynkuWastu Maharishiego blokuje przenikanie negatywnego wpływu do budynku.

Pozwala także by mechanizm samo-naprawczy struktury funkcjonował bez przeszkód, analogicznie jak w przypadku zdrowia człowieka.

Efekt Meissnera ma również bezpośrednie odniesienie w planowanych społecznościach wedyjskich Maharishiego. W takich miastach wszystkie budynki są strukturami Wastu Maharishiego. Drogi biegną w kierunku północ/południe i wschód/zachód, spójnie z siłami kosmicznymi a miasta są organizowane wokół centralnego placu. Te elementy projektu wzbogacają życie miasta o ewolucyjną moc Prawa Naturalnego, tworząc porządek, harmonię i spójność dla wszystkich jego mieszkańców.« Doświadczam tego, że mój dom jest całkowicie bezpiecznym schronieniem, sanktuarium czystości, spokoju i szczęścia. Czuję, że mój dom chroni mnie nie tylko wtedy, gdy jestem w nim, ale nawet kiedy jestem z dala od niego. » Więcej