KONTAKT ZAPRENUMERUJ

Źródła architektury Wastu Maharishigoe

Architektura Wastu jest najstarszym i najbardziej usystematyzowanym przekazem wśród światowych systemów architektonicznych.

Informacje o architekturze Wastu pochodzą z Manasary i Maya Mata oraz innych starożytnych tekstów sanskryckich, które opisują wiedzę (Wedę) o ustanawianiu formy (Sthapatja). Teksty te odnoszą się do wszystkich stworzonych struktur, naturalnych i stworzonych przez człowieka, a ich głównym zastosowaniem jest obszar architektury i projektowania społecznego.

Większość wiedzy na temat architektury Wastu – lub po prostu Wastu – do niedawna była rozczłonkowana lub utracona. Maharishi Mahesh Yogi, założyciel ogólnoświatowego programu Transcendentalnej Medytacji, współpracował z czołowymi ekspertami Sthapatja Wedy w Indiach, aby odtworzyć tę ponadczasową wiedzę dla świata. Poprzez usystematyzowany przegląd oraz ocenę wszystkich jej elementów, Maharishi ujednolicił i przywrócił architekturę Wastu do stanu jej kompletności.

Dlatego system, który odtworzył, jest nazywany architekturą Sthapatja Wedy Maharishiego, Architekturą Wastu Maharishiego lub prościej Wastu Maharishiego. Dodanie imienia Maharishi wynika z szacunku dla Maharishiego Mahesh Yogi, który ożywił najstarszy system wiedzy ludzkości, czterdzieści członów Wedy i literatury wedyjskiej i przywrócił je do pełni.

Sthapatya Veda jest przez wielu uważana także za źródło wschodnioazjatyckiego systemu geomancji Feng Shui.
“Po przeprowadzce do mojego pierwszego Domu Tworzącego Fortunę, zauważyłem, że mam głębszy sen, nie budząc się w nocy. Moje myślenie stało się jaśniejsze dla lepszych wyborów w biznesie i życiu osobistym.” Więcej

Efekt Meissnera: Ocena dlaczego budynki Wastu Maharishiego stwarzają efekt niezwyciężalności

Efekt Meissnera jest zjawiskiem w fizyce kwantowej. Pokazuje on, że zdolność systemu do opierania się zaburzeniom opiera się na spójnym, kolektywnym funkcjonowaniu jego części.

Efekt Meissnera przypomina, w jaki sposób Budynki Tworzące Fortunę zapewniają spójne i bezpieczne środowisko. Są one zaprojektowane tak, aby wszystkie części mogły tworzyć spójność zarówno pomiędzy sobą, jak też z całą strukturą.

Ta spójność ma dwa podstawowe skutki. Generuje porządek, harmonię i szczęście dla swoich mieszkańców. Chroni ich również, opierając się przenikaniu szkodliwych i negatywnych wpływów. Więcej

Efekt Meissnera

Przykład niezwyciężalności w kwantowej fizyce nadprzewodnictwa Zwykły przewodnik

Zwykły przewodnik
W zwykłym przewodniku elektrycznym elektrony krążą niespójnie, w stanie nieuporządkowanym umożliwiając penetrację zewnętrznego pola magnetycznego.

Nadprzewodnik
W nadprzewodniku spójne wspólne funkcjonowanie elektronów spontanicznie usuwa zewnętrzne pole magnetyczne i utrzymuje ich nieprzenikniony status.

Efekt Wastu Maharishiego

Wizja niezwyciężalności poprzez Domy Tworzące Fortunę

Zwyczajny budynek
W zwykłym budynku niewłaściwa orientacja, proporcje, rozmieszczenie pomieszczeń i materiały budowlane prowadzą do niepomyślnych i szkodliwych wpływów na ich mieszkańców.

Domy Tworzące Fortunę
Wewnętrzna uporządkowana struktura budynkuWastu Maharishiego blokuje przenikanie negatywnego wpływu do budynku.

Pozwala także by mechanizm samo-naprawczy struktury funkcjonował bez przeszkód, analogicznie jak w przypadku zdrowia człowieka.

Efekt Meissnera ma również bezpośrednie odniesienie w planowanych społecznościach wedyjskich Maharishiego. W takich miastach wszystkie budynki są strukturami Wastu Maharishiego. Drogi biegną w kierunku północ/południe i wschód/zachód, spójnie z siłami kosmicznymi a miasta są organizowane wokół centralnego placu. Te elementy projektu wzbogacają życie miasta o ewolucyjną moc Prawa Naturalnego, tworząc porządek, harmonię i spójność dla wszystkich jego mieszkańców.“Doświadczam tego, że mój dom jest całkowicie bezpiecznym schronieniem, sanktuarium czystości, spokoju i szczęścia. Czuję, że mój dom chroni mnie nie tylko wtedy, gdy jestem w nim, ale nawet kiedy jestem z dala od niego.” Więcej