KONTAKT ZAPRENUMERUJ

Związek pomiędzy projektowaniem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju a Architekturą Wedyjską Maharishiego

Architektura Wedyjska Maharishiego i projektowanie budynków dla zrównoważonego rozwoju majaą zarówno bliski związek jak i wspólny cel – budowania w harmonii z Prawem Naturalnym. Architektura Wedyjska, czyli Wastu, to architektura oparta w 100% na Prawie Naturalnym. Zrównoważoną architekturę wypracowują najlepsze umysły naszej generacji, stopniowo odkrywając i stosując więcej praw natury niż poprzednie pokolenia.

Ruch na rzecz zrównoważonego rozwoju jest stosunkowo nowy, pojawił się zaledwie kilka dekad temu jako reakcja na niezamierzone szkodliwe konsekwencje spowodowane przez dwa wieki industrializacji. Chociaż cele zrównoważonego projektowania i budowania są godne pochwały a ich rozwój jest absolutnie niezbędny, nowe podejście wciąż zmaga się z poszukiwaniem holistycznej podstawy do rozwiązania naszych palących problemów środowiskowych.

Rozwój technologii tzw. zielonych budynków opiera się na obserwowaniu tego co nie działa i poszukiwaniu tego, co może zadziałać oraz na eksperymentowaniu dla znalezienia najlepszych rozwiązań. Ten proces prób i błędów jest żmudny i podatny na skutki niezamierzonych konsekwencji. Na przykład pianka poliuretanowa została entuzjastycznie przyjęta pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku jako super izolacja, która może sprawić, że budynki będą bardziej energooszczędne. Ale po jakimś czasie zrozumiano, że jego wyziewy zatruwają powietrze w pomieszczeniu. WIĘCEJ

Natura jest nieskończona. Na powierzchniowym poziomie życia powiązania między wszystkimi elementami i systemami Natury pozostają poza zasięgiem ludzkiego rozumu. W konsekwencji, bez dostępu do holistycznej wiedzy, po pewnym czasie mogą pojawić się niezamierzone skutki negatywne.

W tej sytuacji jedyny sposób to podejmowanie działania z uwzględnieniem najgłębszego cichego poziomu stworzenia, w którym wszystkie Prawa Natury znajdują się w stanie zjednoczonym, połączonym i spójnym. Architektura Wedyjska Maharishiego funkcjonuje z tego jednolitego poziomu. Kiedy ekologicznie zrównoważony projekt zawiera ponadczasowe zasady Sthapatjawedy, powstanie budynek, który jest w doskonałej harmonii z Prawem Naturalnym.

Coraz to nowe, eksperymentalne podstawy projektowania ekologicznych budynków są nieskutecznym sposobem osiągnięcia statusu architektury opartej w pełni na Prawie Naturalnym. Mimo, że w ruchu na rzecz zrównoważonej architektury jest wiele wartościowych i ważnych elementów, potrzebne jest dodatkowe podejście, które pomoże osiągnąć cel, jakim jest zaprojektowanie budynku o pełnej harmonii z Prawem Naturalnym.

Takie podejście proponuje Architektura Wedyjska Maharishiego. Ten pradawny, w pełni rozwinięty system, niedawno przywrócony do jego czystości i kompletności przez Maharishiego Mahesh Yogi, opiera się na całkowitym uwzględnieniu Prawa Naturalnego.

Źródło Architektury Wedyjskiej Maharishiego znajduje się na głębokim cichym poziomie stworzenia, gdzie wszystkie Prawa Natury są absolutnie harmonijne i całkowicie zrównoważone. Z tego poziomu, (na którym panuje pełna integracja, taka jak w zdrowym organizmie), każdy powstający impuls może mieć jedynie ożywczy wpływ na człowieka i środowisko. To daje tej metodzie wyraźną przewagę nad systemem uwzględniającym tylko sam zrównoważony rozwój. WIĘCEJ

Każdy aspekt wiedzy wedyjskiej wywodzi się z Samhity,to słowo sanskryckie, które oznacza jednolitość lub całość. Samhita jest jednością wszystkich różnorodnych aspektów Natury, integracją wszystkich części w jednolitą całość.

Architektura Wedyjska Maharishiego jest jednym z 40 aspektów literatury wedyjskiej wywiedzionych z Samhity (jedności). Poprzez zharmonizowanie struktur stworzonych przez człowieka ze strukturami kosmicznymi, w sposób głęboki tworzymy powiązanie ludzkiej inteligencji z Kosmiczną Inteligencją i łączymy ludzką fizjologię ze wszystkimi Prawami Natury w ich zjednoczonym źródle.

Z tego poziomu wzrasta i rozwija się jakość życia jednostki, otaczającego nas środowiska i wszechświata. To podejście spełnia najwyższe ideały zrównoważonego rozwoju.

Integracja technologii zrównoważonego rozwoju obecnego stulecia i ponadczasowego systemu Sthapatjawedy zapewnia optymalny rozwój życia na naszej planecie. Oba systemy doskonale wspierają się wzajemnie. Architektura ekologiczna staje się coraz bardziej popularna i powszechna, zatem coraz więcej domów Wastu Maharishiego buduje się przy użyciu zrównoważonych technologii. Ilustrują to poniższe przykłady. Niektóre z realizacji nie korzystają nawet z sieci elektrycznejWIĘCEJ

Nasza planeta boryka się z problemami miejsc wysoce uprzemysłowionych i bardzo zaludnionych. W zasadzie nie ma już miejsca na błędy przy wyborze materiałów budowlanych, systemów ogrzewania i chłodzenia, systemów wodnych lub innych systemów dotyczącymi budynków i miast, ponieważ wszelkie działania, podejmowane podczas budowy dużych ilości budynków, będą miały znaczące długotrwałe, konsekwencje dla środowiska.

Kiedy w dawnych czasach praktykowano architekturę wedyjską, była ona naturalnie “zielona”. Nie istniały żadne syntetyczne materiały. Teraz, w naszej uprzemysłowionej cywilizacji, odeszliśmy od większości materiałów i systemów naturalnych. Ponieważ nadal będziemy potrzebować elektryczności, pieców, klimatyzacji i innych technologii przemysłowych,bardzo ważne jest stosować i dostarczać te systemy w sposób, który będzie miał minimalny wpływ na naszą planetę.

Inżynierowie promujący zrównoważony rozwój powinni badać, rozwijać  i wytwarzać nowe ekologiczne materiały i sposoby działania, które zastąpią obecne systemy, zanieczyszczające i niszczące nasze środowisko.